تازه ترین ها

در باره ما

پایگاه خبری تندر در سال ۱۳۹۹هجری خورشیدی به گونه رسمی به کار آغاز کرد، این پایگاه با افراد کار کشته و حرفه‌یی به گونه آنلاین فعالیت میکند. پایگاه خبری تندر بی طرف و به موقع با پخش گزارش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی و فن‌آوری به مردم اطلاع رسانی میکند. نشرات این شبکه به زبان های فارسی، پشتو و انگلیسی به گونه آنلاین در تارنمای thundernewsagency.com پیداست. این پایگاه رسانه‌یی در کنار خبر رسانی و آموزش خبرنگاری عملی، سهولت های مستند سازی، هماهنگی و تصویر‌برداری را برای خبرنگاران خارجی نیز فراهم میکند.