تازه ترین ها

مرحله ابتدایی تطبیق واکسین کرونا در امریکا

پایگاه خبری تندر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ Health
Thunder News Agency
پزشکان و افرادی که در معرض خطر همه گیری کرونا قرار داشتند، از نخستین افرادی بودند که این واکسین را دریافت کردند.
واکسین کووید۱۹ در ۱۴ دسمبر (۲۴ قوس) نخست به پزشکان، پرستاران و افرادی که در معرض خطر همه گیری کرونا قرارداشتند، تطبیق شد.
این واکسین ساخته‌ی شرکت امریکایی "فایزر" و شرکت آلمانی "بیواِن تک" است.
نخستین واکسین را ساندرا لیندسی، پرستار یکی از مراکز مراقبت های جدی دریافت کرد و به رسانه ها گفت که هیچ احساس متفاوتی نسبت به واکسین های دیگر نداشته و امیدوار است تا با تطبیق سراسری این واکسین مرض کرونا خاتمه یابد.
از سویی هم، ایالت های امریکا دستورالعمل های ویژه مبنی بر پخش و تطبیق این واکسین روی دست گرفته‌اند که تا پایان سال جاری میلادی، حدود شش میلیون نفر از کارمندان بخش پزشکی و سالمندان این واکسین را دریافت کنند.

پیش از این، دانشگاه آکسفورد-اَسترازِنکا نیز واکسینی را پیشنهاد کرده‌ بود که میزان اثر بخشی آن ۶۲ تا ۹۰ درصد بود درحالی که واکسین فایزر-بیواِن تک از نوع واکسین «آراِن‌ اِی» بوده و میزان اثربخشی آن تا ۹۵ درصد می باشد که که مورد تأیید اتحادیه اروپا، بریتانیا و چندین کشور دیگر قرار گرفته است.

پیش ازین روسیه، چین و هند نیز از ساخت واکسین کووید۱۹ خبر داده اند.
بریتانیا از نخستین کشورهایی است که این واکسین را بالای شهروندان کشورش به تاریخ ۱۴ دسمبر تطبیق کرد.

خبر عاجل