تازه ترین ها

بیش از ۱۴۱هزار نیازمند کمک‌های دسترخوان ملی را دریافت کرده اند.

زبیر شکوری ۱۳۹۹-۱۰-۰۱ Economic
Thunder News Agency
وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید تا اکنون، بیش از ۲۰هزار و یک صد خانواده در ۳۴ ولایت براساس برنامه دسترخوان ملی کمک‌های بشری را دریافت کرده اند.

مجیب‌ الرحمان کریمی، سرپرست این وزارت می‌گوید که مرحله‌ای نخست برنامه دسترخوان ملی در ۱۲هزار و ۸۹۶ روستا، ۱۲۳ ولسوالی در ۳۴ ولایت درحال عملی شدن است.

بربنیاد آمارهای این وزارت تا اکنون، بیش از۳ هزار روستا پول‌های کمکی شان را دریافت کردند و به ۲۰هزار و ۱۴۴ خانواده نیز کمک‌های بشری توزیع شده اند.

سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت: " فامیل‌هایی که باید کمک برای شان برسد ۱،۶ میلیون فامیل مستحق است که تقریباً ۹۰ فیصد همه قریه جات تحت پوشش این برنامه قرار گرفته و فامیل‌های مستحق که هستند کمک‌های بشری ان شاالله برایشان می‌رسد".

هرچند، پس از انتقادهای تند به‌علت شفاف نبودن در توزیع کمک‌های برنامه دسترخوان ملی، طرح این برنامه از سوی مجلس نماینده گان رد شد اما این روند از سوی حکومت ادامه داده شده است.

خبر عاجل