تازه ترین ها

بلندرفتن ارزش بهای مواد سوخت و مواد خوراکی در کابل

زبیر؛ پایگاه خبری تندر ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ Economic
Thunder News Agency


پس از اعتصاب کاری رانندگان در اسلام قلعه ولایت هرات و بندر حیرتان در بلخ، قیمت مواد سوخت و خوراکی به‌ویژه در شهرکابل افزایش چشم‌گیری یافته است.

فروشندگان مواد سوخت در کابل می‌گویند که به‌علت اعتصاب کاری رانندگان در حیرتان و اسلام قلعه، مواد سوخت به کابل نمی‌رسد و بهای مواد سوخت نیز بلند رفته است.

شهروندان کابل می‌گویند که پس از هر روز بهای موادسوخت و خوراکی افزایش می‌یابند، نوید یکی از باشندگان کابل می‌گوید:" دو روز قبل یک کیلو گاز ۴۵ افغانی بود اما امروز ۷۰ تا ۸۰ افغانی شده است".

ازسوی دیگر، خان‌جان الکوزی معاون اتاق‌های تجارت می‌گوید که از ۱۵ روز به‌این‌سو حتی یک تانکر تیل یا گاز به افغانستان وارد نشده است.

آقای الکوزی هشدار می‌دهد اگر حکومت این معضل را حل نکند، مشکلات زیادی به‌میان خواهد آمد.

در همین‌حال، صرافان به‌علت مقرره جدید ازسوی بانک مرکزی مبنی بر شرکت‌سازی جوازهای صنوف صرافی، دست به اعتصاب کاری زده اند.


خبر عاجل