تازه ترین ها

روند تطبیق واکسین کرونا در افغانستان امروز از سوی وزارت صحت آغاز شد

آویژه اورژلان؛ پایگاه خبری تندر ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ Health
Thunder News Agency


در گام نخست انیسه شهید خبر نگار طلوع نیوز به نمایندگی از جامعه رسانه یی و چند نفر دیگر از سکتور های صحی و امنیتی واکسین کرونا را دریافت کردند.


ماه پیش مقدار ۵۰۰هزار دوز واکسین کرونا که ساخته شده ی کشور هندوستان می‌باشد و به تازگی تایید سازمان بهداشت جهان را نیز گرفته  از سوی این کشور به افغانستان کمک شده بود.

قرار است  ۲۵۰ هزار نفر از  تطبیق این واکسین بهره مند شوند.

نظر به برنامه وزارت صحت عامه، قرار است در گام نخست   به تعداد ۱۱۰ هزار نفر از کارمندان صحی واکسین شوند و به ادامه آن  نیرو های امنیتی و خبرنگاران این واکسین را دریافت خواهند کرد.

در همین حال رییس جمهور غنی  روی توضیح عادلانه این واکسین در کشور تاکید می‌کند و می گوید که ویروس کرونا یک ویروس خطرناک جهانی بوده و ما برای متباقی جمعیت این کشور تلاش میکنم تا منابع دیگری را فراهم سازیم.

وحید مجروح سرپرست وزارت صحت نیز در توضیع عادلانه این واکسن تاکیدمی‌کند و می افزاید که با واکسن شدن ۶۰ درصد از جمعیت کشور گردش این ویروس در بین مردم کاهش پیدا خواهد کرد و بعد از افراد مشخص شده این واکسن به اشخاص مسن، بیماران، کارمندان دولت، مهاجرین کوچی ها و بی‌جا شدگان مستفید خواهند شد.


خبر عاجل