تازه ترین ها

دست کم سه تن کشته و ۱۵ تن دیگر در نتیجه انفجار ماین مقناطیسی زخم برداشتند

آویژه اورژلان؛ پایگاه خبری تندر ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ breaking_news
Thunder News Agency


در نتیجه انفجار بر موتر حامل کارمندان وزارت مخابرات، اطلاعات و فرهنگ و وزارت معارف روز گذشته ۱۵ غیر نظامی زخم برداشتند.

این درحالی‌ست که دو روز پیش نیز در دو انفجار در شهرکابل، پنج تن کشته و ۱۶ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

این انفجار بر موتر حامل تونس مسافربری در حوزه سوم و ششم کابل آماج ماین مقناطیسی قرار گرفتند و تمام تلفات آن غیر نظامیان بودند.


خبر عاجل