تازه ترین ها

غنی: حکومت‌های موقت سبب بی‌ثباتی افغانستان می‌شوند

زبیرشکوری؛ پایگاه خبری تندر ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ peace
Thunder News Agency


محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان در نشستی تحت نام "چهارچوب برای نقشه راه صلح" طرح حکومت افغانستان برای صلح را بیان کرد.

 انتخابات پیش از وقت، ایجاد حکومت صلح، برگزاری جرگه مشورتی و حفظ قانون اساسی از نکات کلیدی آن بود.

آقای غنی برای تامین صلح در افغانستان به ایجاد حکومت صلح اشاره کرده گفت که حکومت‌های موقت سبب بی‌ثباتی می‌شوند.

رییس جمهوری افغانستان گفت که برای تامین صلح، حاضر است پیش از ختم دوره کاری‌اش انتخابات برگزار کند.

آقای غنی افزود که اگر طالبان هراس دارند در انتخابات بازنده خواهند شد، حاضر است در انتخابات شرکت نکند.

او گفت: "برای ما دوام نظام مهم است، نه دوام خود ما".

آقای غنی گفت که شایعاتی به میان آمده است که گویا شماری از افراد که در راس آن خودش قرار دارد، می‌خواهد که تا پایان دوره ریاست جمهوری در قدرت باقی بماند، اما او گفت آماده است در انتخابات آینده پیش از وقت، اشتراک نکند.

قانون اساسی-وثیقه ملی

محمد اشرف غنی بر قانون اساسی افغانستان نیز تاکید کرده گفت که بدون قانون اساسی دولتی وجود نخواهد داشت.

آقای غنی گفت: "قانون اساسی وثیقه ملی ما است تا روزی‌که انتخابات انجام می‌شود و سر تعدیل قانون اساسی به نتیجه می‌رسیم در چهار چوب قانون اساسی کردار و گفتارما تعیین می‌شود".

او گفت که بحث افغانستان بحث سیاسی است و نباید به بحث مذهبی مبدل شود چون قانون اساسی افغانستان از رهگذر اسلامی بودن در منطقه نظیر ندارد.

با وجود آن، رییس جمهور افغانستان گفت که ۸۰ در صد قانون اساسی افغانستان قابل تعدیل است به استثنا ۲۰ در صد که در برگیرنده ماهیت اسلامی نظام و حقوق بنیادی افراد است.

این در حالی است که پیش از این، زلمی خلیل‌زاد، فرستاده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان طرحی را به حکومت افغانستان پیشنهاد کرده بود که بر اساس گزارش‌ها، تشکیل "حکومت انتقالی صلح افغانستان" در آن شامل بوده است که در نهایت "پس از تصویب قانون اساسی جدید و انتخابات ملی" قدرت را به یک دولت دایمی منتقل خواهد کرد.

او بدون گرفتن نام فرد یا کشوری گفت که از بیرون کسی نمی‌تواند قانون اساسی افغانستان را تغییر یا زعیم آینده افغانستان را تعیین کند.

جرگه مشورتی صلح

آقای غنی بر گفتگوها در جرگه مشورتی افغانستان تاکید کرده گفت که در موافقت‌نامه‌ی آینده افغانستان موضوع جرگه مشورتی باید مورد بحث قرار بگیرد تا توافق‌نامه آینده مشروعیت بیابد.

او علاوه کرد که طالبان بیایند و در جرگه مشورتی تقاضا‌های شان را مطرح کنند.

آقای غنی افزود: "یکی از آرزوهایم این است که جرگه مشورتی را ببینم که در آن تمام مخالفین حضور داشته باشند و بیایند بگویند که چرا به سلاح دست برده اند".

او گفت که اگر طالبان فرصت طلایی نشست ترکیه را از دست دادند، باید مردم افغانستان دوباره تصمیم بگیرد و در این حالت هم خواستن جرگه مشورتی ضروریست.

رییس جمهوری افغانستان گفت که برای یک گفتمان سازنده در شرایط کنونی "یک جرگه مشورتی نهایت ضروری است تا هم‌دیگر را بشناسیم".

آتش‌بس

محمد اشرف غنی گفت که گروه طالبان نباید از آتش‌بس ترس داشته باشد.

او افزود: "بی‌جا از آتش‌بس می‌ترسند که اگر آتش‌بس کنند جامعه آنان را رد می‌کند من به نمایندگی از این جامعه تعهد می‌کنم که گفتگوهای سیاسی را به‌صورت تعهد ملی و اسلامی این جامعه انجام می‌دهیم."

آقای غنی گفت که آتش‌بس باید از سوی جامعه بین‌المللی نظارت شود تا "سلامت و ملامت از هم تفکیک شود."

این در حالی است که طالبان گفته‌اند که پیش از رسیدن به توافق، بحث آتش‌بس غیر منطقی است.

آقای غنی بدون اشاره به نهاد‌ها و کشورهای مشخص گفت که "استقلال افغانستان در خطر مداخله دایمی یک تعداد نهادها و یک تعداد کشورها قرار دارد."

او گفت که برای جلوگیری از افغانستان به مبدل شدن به میدان جنگ منطقوی به ضمانت بین المللی نیاز است.

نشست ترکیه

آقای غنی گفت که برای نشست ترکیه آمادگی کامل دارند و هفته‌ی آینده با زلمی خلیل‌زاد، نیز بحث خواهد داشت.

او افزود که نشست ترکیه برای به‌دست آوردن تضمین منطقوی برای آینده افغانستان یک فرصت خوب است؛ تضمینی که زمینه نظارت را فراهم می‌کند.

رییس جمهور غنی علاوه کرد: "ترکیه جای این است که ما به توافق تازه برسیم تنها توافق ما با طالبان مطرح نیست توافق ما با دنیا و منطقه نیز مطرح است."


 


خبر عاجل