تازه ترین ها

نشست ترکیه در باره صلح افغانستان برای بار دوم به تعویق افتاد

پایگاه خبری تندر ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ peace
Thunder News Agency


وزارت خارجه ترکیه گفته که در مشوره با ایالات متحده امریکا، قطر و سازمان ملل متحد تصمیم گرفته شد تا این نشست پس عید روزه برگذار شود.

اعلام تعویق نشست ترکیه از سوی طرف های گفتگو کننده نشان می‌دهد که آنان نتوانستند طالبان را برای حضور در این نشست قناعت بدهند.


گروه طالبان گفته اند تاهنگام که نیروهای خارجی بربنیاد توافقنامه( تا ماه می) از افغانستان بیرون نشوند آنان در هیچ نشستی شرکت نخواهند کرد.

این گروه همچنان رهایی زندانیان و بیرون شدن نام های رهبران شان را از فهرست سیاه سازمان ملل متحده خط سرخ شرکت شان در نشست ترکیه  تعیین کرده اند.

اما پیش از این مقام های ایالات متحده امریکا بار ها تاکید کرده بودند که نیروهای این کشور از افغانستان بر بنیاد شرایط بیرون می‌شوند و سرانجام رییس جمهور این کشور اعلام کرد که نظامیان آنان تا یازدهم سپتامبر از افغانستان بیرون خواهند شد.

 

از یک هفته به این سو نماینده گان ایالات متحده امریکا، سازمان ملل متحد، قطر و ترکیه تلاش کردند که گروه طالبان را قناعت بدهند تا آنان در نشست ترکیه شرکت کنند اما این گروه تا کنون هیچ تغییری در موقف خود به میان نیاورده است.

 

حکومت افغانستان تا این دم گفته که برای آغاز این نشست آماده است، شورای عالی مصالحه ملی می‌گوید که مسوده طرح صلح برای شرکت در این نشست نهایی شده و از سویی هم فهرست شرکت کننده‌گان را نیز آماده ساخته است.

 

قرار بود نشست ترکیه در باره صلح افغانستان در ۲۴ اپریل یعنی تا سه روز دیگر برگذار شود.


خبر عاجل